XYZ Veya Dedeniz, Siz, Çocuklar - Kerim BAYDAK

XYZ Veya Dedeniz, Siz, Çocuklar


Son zamanlarda, sürekli karşılaştığımız XYZ kuşağı kelimeleri var ki, insan düşünmeden edemiyor. Nedir bu kuşak kelimeleri? Neden alfabenin ilk harfleri olan ABC değil de ZYZ kelimeleri? Bu kuşak içerisine kimler giriyor? Bu kuşakların özellikleri nedir? Olaylara, olanlara bakış açıları, hangi pencereden baktıkları ne düşünceleri nelerdir?
Zaman zaman TV, Radyo ve Gazetelerden okuyoruz. Tahammülümüz olmadığı için, fazla teferruata girmeden, sadece fotoğraflara bakarak geçiştiriyoruz. Evet, XYZ. Çoğumuzun duyduğu ama kimsenin ne olduğunu ve neyi anlatmak istediğini bilmediği alfabetik 3 harf!
Şimdi düşünün siz, babanız ve dedeniz!
Birbirinizden farkınız var mı yok mu?
Birbirinizle yanı pencereden bakıyor musunuz, aynı şeyleri seviyor musunuz, aynı olaylara karşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Eminim “kesinlikle her haliyle farklıyız” diyeceksiniz. İşte tam burada sürekli duyduğumuz XYZ kelimeleri devreye giriyor. Yani kuşak, nesil (jenerasyon) farklılığı.
Kuşak, biyolojik olarak siz, baba ve dedenizin doğum tarihleri arasındaki süreler, işte bu kuşak farkıyla açıklanabilir. ( Siz, anne ve nenenizin arasındaki fark da aynı) 
Sosyolojik olarak baktığımızda, belirli bir yaş aralığında doğmuş, benzer tarihi ve sosyal olaylara tanıklık etmiş, farklı bir fikir dünya görüşüne sahip olan, farklı deneyimlere, bilgi ve beceriler sahip olan kişiler ifade edilmektedir.
Dünya literatürüne baktığımızda farklı dünya görüş ve bakış açılarına mensup 6 grubun olduğunu görüyoruz. 
Genel de yaklaşık olarak her 15 yıl bir kuşak olarak değerlendirilmektedir. 
Geçmişte Alfa, Beta, Gama kelimelerini duymuştuk, ama XYZ kuşağına çok da aşina değiliz. 
Her toplumun kuşak tanımı farklı olabiliyor, bu yüzden farklılar ortaya çıkabiliyor.
 Bu işle iştigal edenler, nedense Alfabenin ilk harfleri olan ABC harfleri değil de, son harfler olan XYZ harfleriyle ifade edebiliyorlar. 
Yoksa bunda da gericilik, eskiye dönüş olarak mı addediyorlar.
Kaynakların çoğunda:
Sessiz nesil olarak adlandırılan değer odaklı ve sadık özellikleriyle, 1924-1945 yıllar arası olan nesil, gelenekçi kuşak olarak adlandırılıyor.
2. Dünya savaşından sonra ki yıllarda meydana gelen doğum oranı nedeniyle 1946-1964 yıllar arası döneme, bebek patlaması “baby boomers” kuşağı deniliyor.
X kuşağı, darbelerin, acıların, soğuk savaşların, doyumsuzluğun olduğu döneme (1965-1980) denilmektedir.
Y kuşağı, milenyum yakıştırmasıyla, teknoloji bağımlılığının olduğu, otoritesiz, kural tanımaz, sabırsız tatminsiz, tahammülsüz adapte sorunu olan neslin olduğu, ama araştırmaya öğrenmeye, problem çözme, bencillikleri olan kimsenin onları anlamadığına inan neslin olduğu döneme (1980-1999) denilmektedir.
Z kuşağı, “insanlık tarihinin el, göz, ayak ve motor becerilerinin en yüksek” olan bir neslin olduğu (2000-2019) dönemi ifade ediyor. Bu dönemde teknolojinin jet hızıyla ilerlediği, gelişmelerin önünün alınamadığı, ancak hangi meslek dalında, hangi alanda çalışarak ilerleyeceklerinin bilinmediği/bilinemediği bir kuşak dönemidir.
ALFA Gen Kuşağı, fikirleriyle dünyayı etkiledikleri, yeni bir nesil olup, diğer kuşaklara göre çok bilinçli oldukları söylenilen (2020 ve sonrası) döneme deniliyor.
Birçok kaynakta, farklı yıllar ve özellikler sıralansa da, genel itibariyle birbirine yakınlık, benzerlik arz etmektedir. Merak edenler, daha fazla bilgi için Google amca ya  ;)) müracaat edebilirler.
Şimdi şöyle bir an durup düşünecek olursak; “acaba biz hangi kuşaktanız?” diye kendinize bir soru sorabilirsiniz?
Çocuklarımız bizi beğenmez, “bizi alamıyorsunuz” derler, biz anne-babamızı beğenmeyiz, “o eskidendi” deriz, dedelerimiz bizi beğenmez, “başımıza taş yağacak” diye söylenir dururlar.
Kısacası, “XYZ yerine, torunlarımız, çocuklarımız, biz, annemiz-babamız” dersek, daha doğru olur sanırım. 
Her yönüyle birbirimizden faklıyız. 
Farklı düşünüyor, farklı söylüyor ve farklı uyguluyoruz.
Kerim BAYDAK
kbaydak61-artan@hotmail.com
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Oca
17Oca

Yeni Yılda Bilançonuzu Tutun

10Oca
04Oca
27Ara